woerwagpharma-happy-couple-in-the-field-header

Диабетна коморбидност

Захарният диабет или диабет тип 2 е епидемично заболяване, което се проявява в целия свят. Броят на новодиагностицираните пациенти продължава да расте. Продължителното прекомерно ниво на кръвната захар води до типични коморбидности и в дългосрочен план може да причини сериозни вторични усложнения. Научете повече.

Диабетни коморбидности - какви рискове крие диабета?
Диабетни коморбидности - какви рискове крие диабета? повече
Дългосрочни последици от диабета - как бенфотиаминът и алфа липоевата киселина въздействат върху диабетната полиневропатия
Дългосрочни последици от диабета - как бенфотиаминът и алфа липоевата киселина въздействат върху диабетната полиневропатия повече
повече