Съответствие във Wörwag Pharma

Compliance

Съответствие във Wörwag Pharma означава спазване на външни и вътрешни правила. Тези правила могат да бъдат наложени отвън със закон или наредби или да бъдат определени вътрешно под формата на програми, процеси и контрол. Отговорното, етичното отношение и законосъобразната политика на компанията са в основата на успеха на Wörwag Pharma, както и нашата грижа към клиентите и качеството на нашите продукти.

Основните насоки за поведение са описани в нашия Кодекс за поведение. Това е обвързващ документ за всички служители на Wörwag Pharma, за да идентифицират рисковете и по този начин да избегнат правни нарушения:

Nicole Schmolke

Wörwag Pharma създаде позиция за служител по съответствието, за да закрепи правилата за съответствие в компанията. Тази отговорност ще бъде поета от Никол Шмолке (директор човешки ресурси).

За да открие рисковете за съответствие, както и всяко потенциално незаконосъобразно събитие възможно най-рано, Wörwag Pharma насърчава своите служители и бизнес партньори да докладват поверително за нарушения на спазването на порядките за съответствие на: compliance(at)woerwagpharma.com. Този акт на докладване може да бъде персонализиран, но също и анонимен.