Управителен съвет

Герхард Майер

Управляващ директор

Дипломиран икономист, работил в продължение на 17 години като финансов директор в международна, публично регистрирана група по медицински технологии.

Като главен финансов директор, г-н Майер отговаря за бизнес развитието, корпоративните комуникации, финансите, човешките ресурси, информационните технологии и веригата за доставки.

Йохан Шлиндвайн

Управляващ директор

Бизнес инженер с MBA по международен бизнес, г-н Йохан Шлиндвайн работи 15 години в Procter & Gamble, преди да се премести в Merck Consumer Health през 2012 г.

Като главен изпълнителен директор, г-н Шлиндвайн отговаря за глобалните продажби, глобалния маркетинг и глобалните медицински въпроси, включително фармакологичната бдителност.