Отговорност

„Да бъде по-близо, за да помагаме по-добре“ - Това е нашият корпоративен ръководен принцип е и основата за социална ангажираност във Wörwag Pharma. Подкрепяме различни социални проекти не само финансово, но и с лична отдаденост.

Танзания: Образование за перспективност

Семейство Wörwag и компанията Wörwag Pharma подкрепят проекти за хуманитарна помощ на Herrnhuter Missionshilfe (Моравска църква) в Танзания и Замбия.

Образователните проекти са от особена важност: Подкрепяме изграждането на професионални училища, за да дадем възможност на младите хора в по-слабо развитите райони да се обучават като шивачи, дърводелци, електротехници или компютърни специалисти, за да могат да изкарват прехраната си.

Тези проекти създават условия за борба с младежката безработица и осигуряват икономическа и социална подкрепа за малките селски населени места, тъй като завършилите могат да започнат собствен бизнес със своите умения и основен набор от инструменти.

Професионалното училище в Сумбаванга, окръг Руква в югозападната част на Танзания, отваря врати през през януари 2021 г. и започна първата учебна година с около деветдесет ученици.

В Ндола в сърцето на Замбия: Първият център за професионално обучение, основан от Моравската църква, отвори врати в края на 2019 г.

Професионалното училище в Какози, Южна Танзания, отвори врати през декември 2016 г.
От януари 2017 г. учениците там се обучават, което дава възможност както за лично професионално развитие, така и за икономическо укрепване на целия регион.

Настаняване за млади хора в професионалното училище в Намтумбо, селски район, в южната част на Танзания: Училището е основано през 2016 г. и продължава да се развива.

През 2013 г. този център за професионално обучение беше открит в Сонгеа, в южната провинция на Танзания. Учениците в това професионално училище имат възможност да бъдат на стаж в различни търговски предприятия и занаятчийски фирми.

Общежитието за момичета в професионалното училище в Мбея, Танзания, прие първите си обитатели през пролетта на 2013 г. Около 80 ученички намират защитено място за престой тук по време на целия период на обучение.

Д-р Фриц Вьорваг открива възпоменателна плоча на сградата.

Помощ за жени в беда

Моника Вьорваг подкрепя базираната в Щутгарт асоциация Frauen helfen Frauen e.V. ​​​​​в продължение на много години. Оттогава насам са организирани множество събития за набиране на средства, като благотворителни бягания.