Вие можете да съобщите за подозирани нежелани лекарствени реакции, нежелани събития и всякаква друга информация, свързана с безопасността на продуктите на Woerwag Pharma GmbH & Co.KG на телефон:

+359 88 283 9881

или на е-mail:

aneliya.ganeva@comac-medical.com

Your health