Неврологични заболявания

Биофакторите са от съществено значение не само за функционирането на жизнените системи като сърцето, мозъка или вътрешните органи, но преди всичко за нормалното функциониране на нервната система. Те могат да бъдат терапевтично ефективни.

woerwagpharma-relaxed-woman-squares

Независимо дали се движим, мислим, говорим или чувстваме - всички тези процеси могат да се осъществяват контролирано, докато информацията се предава гладко - с други думи, когато нервната система работи добре. Тя контролира всички процеси, не на последно място и органите. Биофакторите допринасят съществено за гладкото и ефективно функциониране на тази сложна система.

 

Нашите продукти

Вашето здраве