Диабетна коморбидност

Биофакторите могат ефективно да подпомагат различните терапевтични стратегии за диабетни коморбидности.

woerwagpharma-happy-couple-on-the-beach

Захарният диабет или диабет тип 2 може да причини различни съпътстващи и вторични заболявания. Добрата новина е, че с правилен подход тези последици могат да бъдат неутрализирани. От една страна това означава ефективeн контрол на нивата на кръвната захар, от друга - лично отношениe към здравословния начин на живот. Биофакторите могат да имат важен естествен принос за това.

Нашите продукти

Вашето здраве