Facts and Figures Развитие през годините

Над 900 служители в цял свят работят за успеха на нашата компания

woerwagpharma-our-team-bul

Развитие на оборота 2008 – 2017 (в млн. евро)