Ръководство

Герхард Майер

Управител

Дипломираният икономист е работил 17 години като Главен финансов директор в международен, листван на борсата концерн за медицинска техника. Като управител по търговските въпроси наред с финансите Герхард Майер отговаря също и за областите Персонал, ИТ, Снабдителни вериги и Развитие на бизнеса.

Йохен Шлиндвайн

Управител

Дипломиран Бизнес инженер, Магистър по бизнес администрация, специалност „Международен бизнес“, Йохен Шлиндвайн е работил 15 години в Procter & Gamble, преди да се премести в Merck Consumer Health през 2012 г. Като Изпълнителен директор г-н Шлиндвайн отговаря за продажбите, маркетинга, медицинските въпроси и лекарствената безопасност на глобално ниво.