Сътрудничество

woerwagpharma-handshake-partners

Сътрудничество с WÖRWAG Pharma

Нашето семейно предприятие, което е учредено през 1971 г., е представено от дъщерни предприятия и търговски филиали на пазара в Европа и Латинска Америка, както и в Близкия Изток и Азия.
Стратегическото партньорство в следните основни области е изключително важно за нашето предприятие:

  • съпътстващи диабета заболявания и заболявания вследствие на диабет
  • неврологични заболявания
  • женско здраве
  • здраве на имунна система
  • здраве на костите, мускулите и ставите

Готови сме да разговаряме за партньорство, например в областта на издаването на лицензии, съвместни разработки, съвместни продажби, а също и за други видове дългосрочно, стратегическо коопериране.
Сътрудничеството с нас Ви дава възможност да спечелите от следното:

  • широк достъп до целия пазар в Източна Европа с помощта на утвърдени собствени дъщерни фирми и мрежи
  • десетилетен опит на фармацевтичния пазар в Европа, Латинска Америка и Азия
  • силна международна мрежа от експерти, формиращи общественото мнение

 

Ще се радваме да се свържете с нас!

partnering(at)woerwagpharma.com