„РЕШЕНИЯ ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ“

В следващото интервю Моника Вьорваг и д-р Маркус Вьорваг говорят за предимствата на семейната фирма, значението на културните различия и защо всеки работник или служител трябва да мисли като предприемач.

woerwagpharma-interview-034

Историята на Wörwag Pharma (ВЬОРВАГ Фарма) започва от градската аптека в Щутгарт-Цуфенхаузен, основана от баща Ви през 1965 г. Отбивате ли се още там?

Маркус Вьорваг: Нашето семейство е от Цуфенхаузен, нашите корени продължават да са тук въпреки нашата международна насоченост. Нашата аптека и днес е част от фирмата ни. Аз продължавам да поддържам тесни контакти с хората и разбирам потребностите на фармацевтите, лекарите и преди всичко на пациентите. В крайна сметка през последните 50 години нашата основна задача не се е променила: да снабдяваме хората, които се нуждаят от лечение, с възможно най-добрите лекарства.

От градска аптека до международен играч в повече от 30 страни – как се пише такава успешна история?

woerwagpharma-interview-968

Моника Вьорваг: От самото начало нашият баща се е идентифицирал с фирмата. Това е била неговата мисия. Философията му важи и до днес: „В центъра е човекът.“ И то хората, които страдат от диабет и неговите съпътстващи заболявания, като сърдечно-съдови заболявания и диабетна невропатия. Наред с подходящите за това продукти, акцент в природосъобразното лечение на фирмата са минералите и витамините, т. нар. биофактори.

Маркус Вьорваг: С нашите успешни продукти като Милгамма, Тиогамма и Магнерот фирмата заложи не само на правилните продукти – правилните пазари също бяха важни за успеха ни. Wörwag Pharma беше една от първите фирми, която откри потенциала на пазарите в Източна Европа и създаде там собствен бизнес.

В центъра на тази експанзия също беше човекът: нашите работници и служители. Още от самото начало назначихме самоуверени екипи от експерти от съответната страна, които не само имат директна връзка с нас, но са близо и до клиента.

woerwagpharma-interview-673

Моника Вьорваг: Именно защото държим на самостоятелните и самоуверени работници и служители, те се ангажират с Wörwag Pharma. Връзката на това ноу-хау, качеството на нашата работа и необходимата далновидност и бързина за вземане на важните решения е в основата на успешната история на предприятието.

Какво означава подобен растеж за Wörwag Pharma?

Маркус Вьорваг: Преди всичко да продължим да се концентрираме върху важното. Да не губим от поглед малките и големи цели, както правихме и през всичките години досега, а именно постоянно разширяване на пазарите, на продажбите и продуктовата гама. Всички произтичащи от това решения се основават на позиция, насочена към благото на хората. Затова нашите предприемачески решения никога не са насочени към краткосрочни цели, а винаги към устойчиви, стабилни успехи.

Моника Вьорваг: Тази позиция ние дължим не на последно място на нашите работници и служители и на техните семейства. За нас е важна от една страна финансовата независимост на фирмата, чувството на независимост от банки или инвеститори, а от друга самостоятелността на нашите работници и служители. Те могат, те дори трябва да участват с креативни идеи и да поемат отговорност, както индивидуално, така и като екипни играчи.

woerwagpharma-interview-679

Как сте толкова успешни именно с медикаменти против диабет и биофактори?

Маркус Вьорваг: Ние имаме ясно дефиниран профил: развитие на продукти според индивидуалните нужди на основна целева група. Накратко: ние сме специалисти, които влагат цялото си ноу-хау и своята компетентност за тази целева група. Концепцията ни е да  предлагаме на пациентите лечение, което им носи висока полза. През следващите години броят на диабетно болните в цял свят ще продължи да нараства. Ние осъзнаваме това и виждаме в това нашия ангажимент в бъдеще.

Моника Вьорваг: Нашите медикаменти имат не само високо качество. Ние сме си поставили освен това строги етични и екологични стандарти. Лекарствата на Wörwag Pharma се понасят добре. Те трябва да стимулират здравословния начин на живот и да подобряват общата грижа за здравето.

Имате амбициозни цели – как смятате да ги постигнете?

woerwagpharma-interview-964

Маркус Вьорваг: Мога само да повторя: като се концентрираме върху важното. Първо, непрекъснато разширяваме нашата продуктова гама, чрез собствена научно-изследователска и развойна дейност. Второ, изграждаме нови пазари и трето, разширяваме и усъвършенстваме нашия екип.

Как успявате да мотивирате работниците и служителите от най-различни страни за тези цели?

Моника Вьорваг: Ние знаем какви хора работят за нас. Затова развитието на персонала е изключително важно за нашата фирма. Неслучайно гледаме на себе си като на голям екип, който действа на принципа „един за всички, всички за един“. При нас новото се изпробва и насърчава, всеки може да покаже собственото си предприемаческо мислене и действие. А ако въпреки това се получат грешки, ние сме организация, която се учи, приема грешките и ги превръща в нещо положително. Това екипно мислене води до ангажираност от страна на всеки един. И тази човечност и способността да създадем нещо заедно са характерни за Wörwag Pharma.

woerwagpharma-interview-795

Въпреки това сигурно не е съвсем лесно този екипен начин на мислене да се реализира извън границите на страните и езиковите граници и да се изпълни с живот – и при това да се вземат правилни решения.

Моника Вьорваг: Разбира се, именно културните различия са голямо предизвикателство. Невинаги е лесно те да бъдат приети, но уважението към интеркултурната индивидуалност е ядрото на нашето екипно мислене. При това ние поставяме високи изисквания към нашите работници и служители – трябва да е налице готовност за промяна. Нашите основни ценности са ефективност и отговорност.

woerwagpharma-interview-875

Маркус Вьорваг: През последните години нашите екипи станаха още по-големи. Ако преди един мениджър за страна (Country Manager) отговаряше за петима служители, днес те са в много случаи повече от 100 служители в една страна. Това изисква от всички висока квалификация и готовност постоянно да се учат нови неща. Но благодарение на нашата хоризонтална структура и прозрачност на процесите успяваме да обхванем всички, както извън границите на страната ни, така и извън границите в главите ни.

Международните, т. е. смесените екипи стават все по-важни. Много добре образовани жени искат да свържат семейството и професията. Как реагирате на тези предизвикателства?

Моника Вьорваг: Смея за твърдя, че по този въпрос сме постигнали голям напредък. При нас работят много жени – какъвто е общо взето случаят в здравния сектор – и много от тях са на ръководни позиции. Зависи от отделния човек и неговата настройка. От самото начало например като мениджъри за страните имахме силен екип от жени с докторска степен по медицина, повечето от които са тук и днес. И те като фирмата са се развили и ние ефективно ги подпомагаме и стимулираме. Днес от 21 мениджъри за страните 12 са жени.

Също и в нашия международен отдел за регистрации, който се ръководи от жена, работят голям брой висококвалифицирани служителки от много различни националности. Ние използваме целенасочено съответните индивидуални силни страни на нашите служители в смесени екипи. Така служителите и фирмата се развиват.

Как изглежда бъдещето на фирмата?

Моника Вьорваг: Преди всичко ние сме и ще останем семейно предприятие! И ние знаем как да използваме това предимство. Това, че сме стъпили здраво на земята ни прави надеждни партньори. Кратките пътища за вземане на решения в рамките на фирмата ни позволяват да реагираме гъвкаво и бързо. И не на последно място екипният дух, общата цел да искаме най-доброто са това, което ни окрилява в ежедневната работа. Едва ли може да се намери по-добра изходна точка.

woerwagpharma-firmenlogo

Маркус Вьорваг: Разбира се, искаме да продължим нашия динамичен растеж. Досега това беше свързано със здрава работа и ще бъде така и през идните години. Ние приемаме това предизвикателство, но искаме растеж с човешко лице. Това означава също да се гарантират работните места. Тъй като нашите екипи са високо мотивирани, ние ще постигнем целите си.