Интензивни проучвания за ефективно лечение

В цял свят заболеваемостта от диабет нараства. Изчисленията сочат, че през 2030 г. повече от 400 милиона души ще страдат от захарен диабет. Причините са главно наднорменото тегло, обездвижването и неправилното хранене. Те прогресират от инсулинова резистентност в началния етап до недостиг на инсулин и повишаващи се нива на кръвната захар.


Изследванията на WÖRWAG Pharma се концентрират върху последиците от болестта като заболявания на нервите, вследствие на диабета. Акцентът е поставен на изследвания в областта на биофакторите, като например на витамини, минерали и микроелементи.

Активното вещество бенфотиамин, например, е превърнато от основателя на фирмата д-р Фриц Вьорваг в основа на лечението на съпътстващите диабета заболявания. Със своята висока бионаличност то допринася съществено за защитата от недостиг на витамин B1.

Чрез международни клинични изследвания, експертни срещи и симпозиуми, а също  така и чрез тясно сътрудничество с изследователски лаборатории, ние инвестираме, за да разработим за нашите пациенти възможно най-добрите медикаменти.

Награда за изследователска дейност на името на Фриц Вьорваг

woerwagpharma-Fritz-Woerwag

Наградата за изследователска дейност „Фриц Вьорваг“ е отличие за учени и изследователи, които се занимават с клиничното приложение на биофакторите, например лечението на диабет или участието на тиамина в обмяна на веществата.

Носители на наградата за изследователска дейност на името на Фриц Вьорваг

1988Проф. д-р Клаус-Хенинг Краузе (Prof. Dr. Klaus-Henning Krause)
Институт Фридрих Бауер, Мюнхен (Friedrich Bauer Institut, München)
1991Проф. д-р Роланд Бич (Prof. Dr. Roland Bitsch)
Институт за науката за хранене към Университета Йена (Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Jena)
1994Проф. д-р Ханс Конрад Бизалски (Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski)
Университет Хоенхайм(Universität Hohenheim)
Проф. д-р Валтер Цидек (Prof. Dr. Walter Zidek)
Поликлиника към Университета Мюнстер(Poliklinik der Universität Münster)
1996Проф. д-р мед. Хилмар Щраке (Prof. Dr. med. Hilmar Stracke)
Мед. клиника и поликлиника към Университета Гисен(Med. Klinik und Poliklinik der Universität Gießen)
1999Проф. д-р мед. Ханс-Петер Хамес (Prof. Dr. med. Hans-Peter Hammes)
Клиника Манхайм(Klinikum Mannheim)
2007Проф. д-р Пол Торнали (Prof. Dr. Paul Thornalley)
Университет Уоруик, Великобритания(University of Warwick, U.K.)
Награда за млади учени: д-р Никол Шуп (Dr. Nicole Schupp)
Институт за фармакология и токсикология, Вюрцбург(Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Würzburg)
2009Проф. д-р мед. Ведат Швенгер (Prof. Dr. med. Vedat Schwenger)
Университетска клиника Хайделберг(Universitätsklinikum Heidelberg)
2013Д-р Алин Щирбан (Dr.  Alin Stirban)
Профилиран институт за изследване на обмяната на веществата, Нойс (Profil Institut für Stoffwechselforschung, Neuss)
Награда за млади учени: г-жа Чун Лиу (Frau Chune Liu)
Университетска клиника Фрайбург(Universitätsklinikum Freiburg)