Правно и регулаторно съответствие

Compliance

Правното и регулаторно съответствие във Wörwag Pharma означава съответствие с външните и вътрешни правила. Те могат да бъдат наложени отвън със закон или наредби, или да бъдат определени вътрешно, под формата на програми, процеси и контрол. Отговорното, етично, коректно и законосъобразно действие е толкова важно за успеха на Wörwag Pharma, колкото и ориентацията ни към клиентите и качеството на нашите продукти.

Основните насоки за поведение са описани в нашия Кодекс за поведение. Това е задължителен документ за всички служители на Wörwag Pharma, за да идентифицират рисковете и по този начин да избегнат законово нарушение:

Nicole Schmolke

Wörwag Pharma създаде позиция на Отговорно лице по правно и регулаторно съответствие, което да подпомогне работата, свързана с правилника за правно и регулаторно съответствие. Тази отговорност ще бъде поета от Никол Шмолке (Директор Човешки ресурси)

За да открие възможно най-рано рисковете, свързани с правното и регулаторно съответствие и всяко потенциално незаконно поведение, Wörwag Pharma насърчава своите служители и бизнес партньори да съобщават за нарушения на спазването на поверителността, на:

compliance(at)woerwagpharma.com

директно на Отговорното лице по правно и регулаторно съответствие. Това може да бъде направено напълно лично и анонимно.