Развитие през годините

Международен екип и растеж в световен мащаб

Международен екип в над 30 държави. Служители от 25 държави работят в централата на компанията в Böblingen.

Делът на жените в компанията е над 70 %, като повече от 40 % заемат ръководни позиции. За да осигури баланс между работата и семейството, компанията предоставя възможност за гъвкаво работно, мобилна работата и работа на непълен работен ден.

 

Повече от 1000 души по целия свят допринасят за успеха на нашата компания

Държавите с най-голям оборот във фармацевтичната група Wörwag са Германия и Русия. В допълнение към съществуващите пазари в Източна Европа, региона на Западните Балкани и балтийските държави, Wörwag Pharma се разширява в Азия, Южна Америка и Близкия изток. През 2019 г. в Тайланд бе открит нов офис за продажби.

Развитие на оборота 2009 – 2019 (в млн. евро)