Нашата отговорност

Помощ за Танзания: Образованието разкрива перспективи за бъдещето

„Заедно за по-добър живот!“ Това е визията и мисията на Wörwag Pharma, в основата на която е социалният ангажимент. Не само финансово, но и с голям личен ангажимент фирмата подпомага хуманитарни проекти за оказване на помощ в Африка. При това важи следното: да сме „заедно“ с дарителския проект и хората на място, за да можем да помагаме „за по-добър живот“.

Gesundheitsthemen

От 1997 г. ние подпомагаме различни хуманитарни проекти на Мисията на хернхутерите (Църква на Моравските братя) за оказване на помощ в Танзания, една от най-бедните страни в света. Особено важни за нас са проекти като построяването на професионални училища. В малкия град Намтумбо в Южна Танзания беше открит нов професионално-учебен център на братската общност на хернхутерите, за чието изграждане и оборудване Wörwag Pharma пое основната част от разходите. Благодарение на това в слабо развитото Намтумбо младежите могат да завършат професионално обучение за шивачи, дърводелци, електротехници или компютърни специалисти, което им дава шанс за по-добър живот.

На същия принцип в отдалечената на 60 километра Сонгеа още през 2013 г. подпомогнахме изграждането на център за професионално обучение, в който понастоящем 62-ма младежи изучават своята професия. Първите абсолвенти успешно издържаха изпитите си. А строителните работи за следващото професионално училище – в село Какози в Южна Танзания – текат с пълна сила. От декември 2016 г. и тук ученици могат да получават професионално обучение, което да им разкрие перспективи за в бъдеще и да засили икономическите позиции на целия регион.