Интензивни проучвания за ефективно лечение

Gesundheitsthemen

В цял свят заболеваемостта от диабет нараства. Изчисленията сочат, че през 2030 г. повече от 400 милиона души ще страдат от захарен диабет. Причините са главно наднорменото тегло, обездвижването и неправилното хранене. Те прогресират от инсулинова резистентност в началния етап до недостиг на инсулин и повишаващи се нива на кръвната захар.

Изследванията на Wörwag Pharma се концентрират върху последиците от болестта, като заболявания на нервите, вследствие на диабета. Акцентът е поставен на изследвания в областта на биофакторите, като например на витамини, минерали и микроелементи.

Активното вещество бенфотиамин, например, е превърнато от основателя на фирмата д-р Фриц Вьорваг в основа на лечението на съпътстващите диабета заболявания. Със своята висока бионаличност то допринася съществено за защитата от недостиг на витамин B1.

Чрез международни клинични изследвания, експертни срещи и симпозиуми, а също  така и чрез тясно сътрудничество с изследователски лаборатории, ние инвестираме, за да разработим за нашите пациенти възможно най-добрите медикаменти.

Награда за изследователска дейност на името на Фриц Вьорваг

Наградата за изследователска дейност „Фриц Вьорваг“ е отличие за учени и изследователи, които се занимават с клиничното приложение на биофакторите, например лечението на диабет или участието на тиамина в обмяна на веществата.

xx xx
Prof. Dan Ziegler
Institute of Clinical Diabetology at the German Diabetes Centre, Heinrich Heine University Düsseldorf
2013Dr. Alin Stirban
Profile Institute for Metabolic Research, Neuss
Prof. Dr. Paul Thornalley
University of Warwick, U.K.
1999Prof. Dr. med. Hans-Peter Hammes
Mannheim Medical Center
1996Prof. Dr. med. Hilmar Stracke
Med. Clinic and Polyclinic of the University of Giessen
1994Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski
University of Hohenheim
1991Prof. Dr. Roland Bitsch
Nutritional Sciences Institute of the University of Jena
1988Prof. Dr. Klaus-Henning Krause
Friedrich Bauer Institute, Munich
20182. Preis: Prof. Jacqueline A. Pettersen
University of Northern British Columbia, Prince George (Kanada)
Junior Researcher Prize: Ms. Chune Liu
University of Freiburg Medical Center
2009Prof. Dr. med. Vedat Schwenger
University of Heidelberg Medical Center
2007Junior Researcher Prize: Dr. Nicole Schupp
Pharmacology and Toxicology Institute, Würzburg
Prof. Dr. Walter Zidek
Polyclinic of the University of Münster

Наградата се присъжда за работа, включително добре обосновани рецензии, която има значителен научен принос и съдържа нови експериментални или клинични открития по темата „Биофактори за невропротекция“. Тя се присъжда въз основа на решението на независимо жури. Създадена от основателя на компанията Д-р Фриц Вьорваг, научната награда цели да подкрепя и популяризира изследователи в областта на клиничното приложение на биофакторите.