Вьорваг Фарма - една успешна фармацевтична компания

Monika Woerwag, Dr. Marcus Woerwag

Woerwag Pharma GmbH & Co. KG е немска фармацевтична компания от среден ранг. Основана е през 1971г. от Dr. Fritz Woerwag и от тогава е фамилна собственост.

Днес компанията се ръководи от Dr. Marcus Woerwag и Monika Woerwag.

Woerwag Pharma е символ на експертност и знание в областта на биофакторите (витамини, минерали и микроелементи), специалист в областта на етичните генерични продукти с търговското име “gamma” и експерт в обезпечаването откъм съвети и подкрепа на нашите клиенти.

Основните ни акценти са върху диабета, невропатията и сърдечно-съдовите заболявания. Woerwag Pharma се отличава с качеството на своите услуги, бързина и гъвкавост.

През 1993 Woerwag Pharma прохожда глобално и международният бизнес се оказва поприще за успешен и стабилен растеж.

Към настоящия момент работим успешно в над 30 държави в Централна и Източна Европа, Азия и Южна Америка.

За 2008г. оборотът на международния отдел на Woerwag Pharma достигна 80 млн. Евро.

В него работят повече от 400 служители.