Кариери

Човешкият фактор - приоритет в работата на компанията

Нашата визия за екип, който постига целите си, се гради върху индивидуалността на всеки служител и съвместната екипна дейност. За работа в компанията ценим коректни, креативни, предприемчиви и професионално ориентирани хора, споделящи ценностите на компанията.

На мнение сме, че персоналната ангажираност на всеки служител е предпоставка за изграждането на един успешен и сплотен екип.

Към настоящия момент не разполагаме със свободни позиции.