Законови положения

ТП Вьорваг Фарма ГмбХ & Ко. КГ
ул. "Проф. Рашо Рашев" 4, бл.14А, ет.1
1700 София
България

Тел.: +359 (2)462 7158
Факс: +359 (2)962 2510
E-мail: office(at)woerwagpharma.bg

Вьорваг Фарма ГмбХ & Ко. КГ е търговско представителство на Woerwag Pharma GmbH & Co. KG за България със седалище и адрес на управление Calwer Str. 7, Boeblingen, Germany и е регистрирано в Търговски регистър - Щутгарт под рег. номер HRA 242191.

Управители: Д-р Маркус Вьорваг, Моника Вьорваг

Настоящата Интернет страница е създадена с информационна цел и посещението на сайта НЕ може да замести консултацията с лекар или магистър-фармацевт, нито да се възприеме като мотивация за предприемане на каквото и да е лечение без консултацията със специалист в съответната област.

Вьорваг Фарма не носи отговорност за актуалността, точността, пълнотата или приложимостта на публикуваната информация, както и за съдържанието на използвани външни препратки (линкове към други Интернет страници).

Вьорваг Фарма си запазва правото да коригира и обновява изцяло или отчасти съдържанието на Интернет страницата, както и да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до нея.

Conception, design and technical realisation:
Internet agency Lightwerk

Technology: TYPO3, MySQL, PHP, Apache, Linux