A  |  B  |  C  |  L  |  M  |  R  |  S

Кардиология

Bisogamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5 mg Bisoprolol fumarate 5 mg
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Bisogamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg Bisoprolol fumarate 10 mg
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Moxogamma 0,2 mg

Концентрация на активното вещество: 0,2 mg Moxonidine
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Moxogamma 0,3 mg

Концентрация на активното вещество: 0,3 mg Moxonidine
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Moxogamma 0,4 mg

Концентрация на активното вещество: 0,4 mg Moxonidine
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Carvedigamma 6,25 mg

Концентрация на активното вещество: 6.25 mg Carvedilol
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Carvedigamma 12,5 mg

Концентрация на активното вещество: 12.5 mg Carvedilol
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Lisigamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5,445 mg Lisinopril dihydrat
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Lisigamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10,89 mg Lisinopril dihydrat
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Sotagamma

Концентрация на активното вещество: Sotalol hydrochloride 160 mg
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

magnerot

Концентрация на активното вещество: magnesium orotate dihydrate 500 mg
Лекарствена форма: Таблетки
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Amlodigamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5 mg амлодипин (Amlodipine)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Amlodigamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg амлодипин (Amlodipine)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Ramigamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5 mg рамиприл (ramipril)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Ramigamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg рамиприл (ramipril)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Clopigamma

Концентрация на активното вещество: 75 mg клопидогрел (clopidogrel)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 20 mg

Концентрация на активното вещество: 20 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 40 mg

Концентрация на активното вещество: 40 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа