G  |  M

Ендокринология

Metfogamma 500 mg

Концентрация на активното вещество: 500 mg metformin hydrochloride, еквивалентен на 389,9 mg metformin
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Metfogamma 850 mg

Концентрация на активното вещество: 850 mg метформин хидрохлорид, съответстващ на 663 mg
метформин
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Metfogamma 1000 mg

Концентрация на активното вещество: 1000 mg Metformin hydrochloride
(метформин хидрохлорид), съответстващ на 780 mg Metformin (метформин)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Glimegamma 2 mg

Концентрация на активното вещество: 2 mg глимепирид
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Glimegamma 3 mg

Концентрация на активното вещество: 3 mg глимепирид
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Glimegamma 4 mg

Концентрация на активното вещество: 4 mg глимепирид
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Glimegamma 6 mg

Концентрация на активното вещество: 6 mg глимепирид
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа