A  |  B  |  C  |  F  |  G  |  L  |  M  |  R  |  S  |  T  |  Z  |  

Thiogamma 600 Inject

Концентрация на активното вещество: 600 mg тиоктова киселина
Лекарствена форма: Концентрат за инфузионен разтвор
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание

Thiogamma 600 Turbo-Set

Концентрация на активното вещество: 600 mg тиоктова киселина
Лекарствена форма: Инжекционен разтвор
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание

Thiogamma 600 oral

Концентрация на активното вещество: 600 mg тиоктова киселина
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа