A  |  B  |  C  |  F  |  G  |  L  |  M  |  R  |  S  |  T  |  Z  |  

Ramigamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5 mg рамиприл (ramipril)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Ramigamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg рамиприл (ramipril)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа