A  |  B  |  C  |  F  |  G  |  L  |  M  |  R  |  S  |  T  |  Z  |  

Amlodigamma 5 mg

Концентрация на активното вещество: 5 mg амлодипин (Amlodipine)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Amlodigamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg амлодипин (Amlodipine)
Лекарствена форма: Таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 10 mg

Концентрация на активното вещество: 10 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 20 mg

Концентрация на активното вещество: 20 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа

Atorgamma 40 mg

Концентрация на активното вещество: 40 mg аторвастатин (като аторвастатин калций)
Лекарствена форма: Филмирани таблетки
не съдържа лактоза, не съдържа глутен
по лекарско предписание
продуктът е наличен в аптечната мрежа