Уважаеми пациенти,

Тази страница е подготвена специално за Вас и има за цел да Ви информира относно ВАШАТА СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА СЪОБЩАВАНЕ на странични ефекти при употребата на лекарствени продукти.

Страничен ефект е реакция към лекарството, която не е очаквана или желана. Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции, известни също като нежелани лекарствени реакции, които могат да варират по тежест от леки до сериозни и дори животозастрашаващи. Понякога странични ефекти могат да се появят след като човек е спрял приема на лекарството, в други случаи някои странични ефекти могат да не бъдат открити, ако човека е приемал лекарството дълго време. Ето защо е важно хората да докладват всички подозирани странични ефекти, за да ни бъде дадена възможност да направим лекарствата по-безопасни за всички.

Напомняме Ви, че понякога информацията за медицинските специалисти съдържа заключения, които пациент без медицинско образование може да не разбере или да възприеме погрешно. Ето защо Ви съветваме винаги да потвърждавате верността на Вашите съмнения или отговори на въпроси, касаещи лечението и/или използвания лекарствен продукт с медицински специалист, най-често лекар или фармацевт

Ако се притеснявате за симптом, който смятате, че може да бъде страничен ефект:

1. Прочетете информацията в листовката за пациента, предоставена с лекарството.

2. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако подозирате, че имате (сте имали) страничен ефект от лекарството, можете да го докладвате до нас чрез ФОРМУЛЯР ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

 

Можете да докладвате предполагаеми странични ефекти на всяко лекарство, независимо дали е предписано от Вашия лекар или е закупено без рецепта.

Понякога е трудно да се каже, дали подозираният страничен ефект се дължи на лекарството или на нещо друго, но ако имате дори минимални съмнения, моля попълнете ФОРМУЛЯР ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ. Ако се касае за НЛР в случай на бременност, попълнете и вторият формуляр, посочен по-долу и също ни го изпратете.

Моля, дайте толкова информация, колкото можете, дори ако предпочитате може да не включвате име.

Моля, попълнете колкото е възможно по-голяма част от формуляра, като за изпращането му до нас не е задължително да бъдат попълнени всички секции.

1.      ФОРМУЛЯР ЗА НЛР

2.      ФОРМУЛЯР ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

 

След като попълните формата/ формите, моля да я/ги изпратите на посочения адрес:

ВЬОРВАГ ФАРМА ГмбХ & Кo. KГ

ул. Проф. Рашо Рашев 4, бл. 14A, ет. 1

1700 София

България

Тел. номер: +359894491125; E-mail: kremena.ivanova@woerwagpharma.bg

Лице за контакт: д-р Кремена Иванова